Kan ik zelf een stamrecht BV oprichten?

De oprichting van een stamrecht-BV is een ingewikkeld proces waaraan verscheidene specialismen bijdragen. Maar met enige fiscale en juridische ervaring en onderstaande informatie kunt u ook een groot deel zelf doen.

Allereerst: wat is een stamrecht BV? Kort samengevat is een stamrecht BV een normale besloten vennootschap (BV) die door een ontslagen ex-werknemer aangewend kan worden om een ontslagvergoeding zonder loonheffing te betalen te ontvangen. De BV sluit dan één of meer contracten (de zogenaamde stamrechtakten) met de ex-medewerker (in het algemeen de enig directeur en eigenaar van de B.V.) waarin de BV belooft om meteen of op een later tijdstip uitkeringen aan de medewerker te doen. Op dat moment moet wel loonheffing afgedragen worden maar het inkomen wordt dan wellicht tegen een lager tarief belast. De fiscale basis waarop deze regeling berust is de zogenaamde stamrechtvrijstelling.

Om met een stamrecht-BV gebruik te maken van de stamrechtvrijstelling moet minimaal aan de volgende twee vereisten voldaan zijn:

1. De B.V. moet ‘perfect’ (opgericht) zijn hetgeen wil zeggen dat de oprichtingsakte door de notaris ‘gepasseerd’ moet zijn.
2. Er moet een stamrechtakte ondertekend zijn die voldoet aan alle belastingtechnische vereisten voor de stamrechtvrijstelling.

Wat dient er te gebeuren om aan beide vereisten tegemoet te komen?

1. De oprichting van de BV
Het oprichten van een BV kan slechts door een notaris gedaan worden. Voor het oprichten moet u aan de notaris informatie verstrekken voor de op te richten BV alsmede de (persoonlijke) gegevens van de oprichter. Voor de B.V. moet de notaris onder meer weten wat de naam en de doelstelling van de BV is. De naam mag niet dezelfde zijn als die van een al bestaande B.V.. Daarnaast is het aanbevelingswaardig om een naam te selecteren die bij gebruik als onderneming (handelsnaam) niet dezelfde is of erg lijkt op een naam van een vergelijkbaar bedrijf. U kunt hiertoe de internetsite van de Kamer van Koophandel raadplegen of de Kamer van Koophandel vragen een handelsnaamonderzoek te laten doen. Aan deze laatste mogelijkheid zijn wel kosten verbonden. Het doel moet minimaal het beheer van het stamrecht omvatten maar verder is het aanbevelingswaardig de doelomschrijving zodanig uit te breiden dat – indien u op een later moment een bedrijf willen voeren vanuit de BV – tevens andere activiteiten tot de mogelijkheden behoren.

Verder moet de B.V. tevens een bankrekening hebben om de ontslagvergoeding te kunnen ontvangen (en tot 31 december 2011 ook om het benodigde minimum eigen vermogen van 18.000 euro te kunnen storten). Voor het openen van de bankrekening is het niet nodig dat de B.V. al opgericht is. De meeste banken hebben genoeg aan de conceptstatuten. Plaatselijke bankfilialen zijn echter veelal niet goed op de hoogte van de voorschriften en zullen een uittreksel uit het handelsregister vragen. Wijs de bank in dat geval op de landelijke voorschriften.

Het oprichten van de B.V. kan in een week gereed zijn. Tot het eind van 2011 kan het wat langer duren in verband met de opening van de bankrekening. Houdt voor het openen van de rekening rekening met een week.

2. De stamrechtovereenkomst(en)
In een stamrechtakte wordt vastgelegd wanneer er periodieke uitkeringen gedaan zullen worden. Dat kan op twee manieren: door de stamrechtuitkeringen voor onbepaalde tijd (uiterlijk dienen de stamrechtuitkeringen in te gaan op vijfenzestigjarige leeftijd) uit te stellen of door deze meteen te laten ingaan. In dat laatste geval moet het bedrag van de uitkeringen vastgelegd worden. Van beide vormen van de stamrechtovereenkomst kunt u op de pensioensite van de fiscus een model vinden.

Wanneer u direct uitkeringen wilt ontvangen uit uw stamrecht BV moeten de stamrechtuitkeringen actuariëel berekend worden. Maar de meeste mensen hebben hiertoe niet de vereiste expertise of actuariële software en de diensten van een actuariëel bureau zijn niet goedkoop. Een andere mogelijkheid is om een offerte bij een verzekeringsmaatschappij te vragen voor een lijfrente met als koopsom uw gouden handdruk en de geoffreerde lijfrente te gebruiken als uitkering in de stamrechtakte.

Verder is er de zogenoemde tripartite (drie partijen) stamrechtovereenkomst. Deze is alleen nodig als de werkgever dit eist voor het overmaken van de ontslagvergoeding naar de stamrecht-BV van de medewerker. In deze overeenkomst wordt bepaald dat er een stamrecht in het leven geroepen zal worden. De belangrijkste doelsteling voor de ex-werkgever hierbij is om de aansprakelijkheid voor eventuele loonheffing bij de medewerker te leggen. Wanneer de werknemer namelijk niet aan alle belastingtechnische voorwaarden van de stamrechtvrijstelling voldaan mocht hebben (bijvoorbeeld wanneer hij verzuimt de stamrechtovereenkomst met zijn BV te ondertekenen) dan kan de fiscus alsnog bij de ex-werkgever afdracht van de niet betaalde loonheffing eisen.

Meestal zal de werkgever verzoeken dat de ex-medewerker een brief van de belastingdienst overlegt waarin deze accordeert dat de gouden handdruk zonder loonbelasting betaald kan worden naar de bankrekening van de stamrecht BV. De fiscus baseert zich hierbij op de ontslagdocumentatie (beëindigingsovereenkomst of een uitspraak van de rechter samen met het verzoek- en verweerschrift) en de stamrechtovereenkomst(en). Alhoewel zo’n verklaring niet noodzakelijk is, geeft het de ex-werkgever meer zekerheid dat de werknemer zijn zaken belastingtechnisch in orde heeft. Tevens is het voor de ex-medewerker plezierig deze belastingtechnische zekerheid te hebben. De tijdslijn voor het verkrijgen van de goedkeuring van de fiscus hangt af van de werkdruk bij de betreffende belastinginspectie en kan variëren van enkele dagen tot enkele weken.

Indien de B.V. opgericht is en – wanneer nodig – de goedkeurende verklaring van de fiscus verkregen is en/of de tripartite stamrechtakte ondertekend is, kan de ontslagvergoeding door de ex-werkgever overgemaakt worden op de bankrekening van de stamrecht-BV. Daarna dient de (twee-partijen) stamrechtakte getekend te worden.

Na het oprichten van de B.V. ontvangt u van de belastingdienst het formulier “Opgaaf startende onderneming”. Hierop vult u onder meer in of u met uw BV een onderneming gaat beginnen en of u werknemers heeft. De fiscus bepaalt hiermee of u belastingplichtig bent voor de omzetbelasting en/of de loonheffing. U bent belastingplichtig voor de omzetbelasting als u een onderneming start en de intentie heeft te gaan factureren. Voor de loonheffingen is de B.V. belastingplichtig als deze stamrechtuitkeringen doet of salaris betaalt.

Advertenties
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: